น้ำท่วมโรงเรียนตุลาคม 2554

Advertisements

อู่ข้าวอู่น้ำ(มากไปหน่อย)

มรดกโลกจมบาดาล

ปิดภาคเรียน

กิจกรรมที่ 3 เทคนิคการสอบให้ได้คะแนนเยอะ

กิจกรรมที่ 2 ภาพประทับใจสไตล์ “วังน้อย(พนมยงค์)

กิจกรรมที่ 1 นิยามคำว่า แม่….